Banner

Rebierkové tkaniny

Vyrábajú sa z drôtov pozinkovaných, alebo z drôtov bez povrchovej úpravy.

Tkanina je dodávaná voľne v tabuliach alebo v plotových dieloch. Použitie týchto tkanín je možné ako plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výťahové šachty, dekorácie. Po dohode môže byť vyrobený aj rozmer tkaniny podľa požiadavky odberateľa.