Banner

Lesnícke pletivá

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver.

Spoľahlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch.

Používa sa hlavne na oplotenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných
a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplotení diaľnic.