Banner

Kovové a rabicové tkaniny

Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sitá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.