Banner

Firma RETIC, adekvátne k svojej veľkosti a postaveniu na trhu, má vybudovaný svoj interný sociálny program a firemnú filantropiu. Firma si uvedomuje, že nie je jej cieľom iba poskytovať produkty a služby spojené s jej výrobnou činnosťou, ale chce byť aj spoločensky zodpovedná voči svojmu okoliu, voči verejnoprospešným organizáciám a akciám a voči ľuďom, odkázaným na pomoc, či darcovstvo.

Vo vnútri firmy má RETIC vybudovaný sociálny program, spočívajúci vo vybudovanej kultúre obliekania, stravovania, správania. Firma vlastní na Orave dve chaty, slúžiace na oddych a regeneráciu zamestnancov. Odmeňovanie zamestnancov je v zmysle schválených postupov a zahŕňa odmeňovanie aj vo forme 13. resp. 14. platu. Súčasťou vzájomnej dôvery a úcty je vo firme zavedené aj koncoročné posedenie pri hudbe, resp. obdarovanie zamestnancov pri významných životných jubileách.

Firma RETIC počas svojej histórie finančne podporila a podporuje školy, škôlky, obecné úrady – hlavne z okolia jej sídla. Podporila finančne aj opravy evanjelického a katolíckeho kostola. Taktiež podporila vydanie knihy o obci Malé Zálužie a Šurianky, či o histórii vzniku evanjelického zboru v Nových Sadoch. Zasahuje aj do športových aktivít, kde dlhoročne podporuje futbalový klub Nové Sady, aktívne sponzoruje hádzanársky klub Sporta Hlohovec a v rokoch 2009 – 2012 bola firma hlavný generálny sponzor slovenskej reprezentácie v hádzanej mužov, kde firma stála v pozadí za úspechmi tohto športu, kedy sa reprezentácia prebojovala na MS v Chorvátsku a Švédsku a na ME v Srbsku. RETIC je aj v súčasnosti hlavný generálny sponzor Slovenského zväzu hádzanej mužov a žien pre roky 2015 - 2016. Firma taktiež v minulosti sponzorovala futbalový a hokejový klub FC a HK Nitra.

RETIC podporil vydanie dvoch kníh o Štefánikovi, ktoré vydal kolektív vedený profesorom Fuskom. Firma taktiež dlhodobo podporuje Domov sociálnych služieb Hrabiny, kde je Centrum pre zdravotne znevýhodnených občanov.

Spoločníci firmy RETIC, s.r.o. zároveň v roku 2007 založili Občianske združenie „Domovinka“, ktorého hlavnou náplňou je ochrana a podpora zdravia, rozvoj telesnej kultúry, zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania.

Za históriu firmy, ktorej vznik sa datuje v roku 1992, aktivít týkajúcich sa filantropie či už firemnej, alebo spoločenskej bolo nespočetne veľa. V horeuvedených riadkoch boli spomenuté len tie významnejšie, avšak aj z nich sa dá jednoznačne usúdiť, že firma RETIC má k týmto ideám veľmi blízko.