Banner

Sídlo prevádzky (administratívny a výrobný areál)

RETIC, s.r.o.
Zbehy 197
951 42 Zbehy
Slovenská republika

IČO : 36540374
IČ DPH : SK2020148922

Spoločnosť RETIC, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre, vložka č.: 12401/N

Korešpondenčná adresa (sídlo spoločnosti):

RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady
Slovenská republika


Tel./fax: +421-37-78 94 162, 78 94 233
Tel. (priamo): +421-37-77772-14, 17, 18, 29, 13
Fax: +421-37-7777243
E-mail: retic@retic.sk

Pracovná doba:
 Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30

GPS: 48.370197, 18.026043

Distribučné centrá:

Obchodný partner: