Banner

Lesnická uzlová pletiva

Pro svou charakteristickou skladbu oka (oka se zvětšují směrem nahoru) slouží jako zábrana pro malou i vysokou zvěř.

Spolehlivě kopíruje terén a proto je jeho použití vhodné i v horských terénech.

Používá se hlavně na oplocení lesních porostů a školek, pastvin, zemědělských, lesnických
a loveckých objektů. Pro své výhody se používá i při oplocení dálnic.